• Behandlingshemmet i sjöstaden Mariestad

  • Nyheter

  • 14/11 - Stödboende

    Från och med den 1-december 2017 kommer vi även att bedriva stödboende i vår verksamhet.

  • Öppenvård

    Från och med den 14/12-2017 kommer vi även att bedriva öppenvård i vår verksamhet.

  • HAP

    I Februari kommer Muggebo genom högskolan Dalarna att utbilda sig i HAP (Haschavvänjningsprogrammet).