• Behandlingshemmet i sjöstaden Mariestad

 • Vård

 •  

  Att förebygga sjukdomar och lära unga människor att ta hand
  om sina kroppar är oerhört viktigt för oss. Därför satsar vi mycket på friskvård med fokus på motion och kost.

  Sjuk-, hälso- och tandvård

  Vi har ett bra samarbete med kommunens vårdcentraler och folktandvården. Vi har även goda kontakter med barn- och ungdomspsykiatriska kliniken på Kärnsjukhuset i Skövde.

  Eftervård

  När ungdomarna flyttar hem igen eller till egen lägenhet finns det ofta behov av uppföljande insatser. Här har vi möjlighet att skräddarsy en individuell utslussning och eftervård. Dessa insatser brukar vi reglera via eftervårdavtal.

 • Öppenvård

  Under uppbyggnad. Finns 10 platser. Kontakta oss för mer information och placeringsförfrågningar.

 • Stödboende

  Under uppbyggnad. I dagsläget 1 plats men kan utökas vid behov. Kontakta oss för mer information och placeringsförfrågningar.