• Behandlingshemmet i sjöstaden Mariestad

 • Välkommen!

  Ungdomshemmet Muggebo är ett litet HVB där vi hjälper unga tjejer och killar med psykosociala problem som yttrar sig i självskadebeteende, utåtagerande, begynnande missbruk, avvikande normer och värderingar samt relationsstörningar tillbaka till en fungerande vardag.

  Behandlingshemmet i sjöstaden Mariestad

  Vi försöker skapa en miljö som är så hemlik som möjligt både i inredningen och atmosfären. Kärnan i vårt arbetssätt är att få ungdomarna att utveckla sin sociala förmåga ihop med sina medmänniskor.

 • Vi tar emot tjejer och killar i åldrarna 12-18 år, antingen genom placeringar enligt SOL (frivillig placering) eller LVU.

 • Vår behandlingsmetod går ut på att bygga relationer, skapa en trygg miljö och ha individen i centrum.

 • Vi har ett nära samarbete med skolan och använder oss av ordinarie skolenheter som finns i kommunen.

 • Vi motiverar ungdomarna att våga testa nya aktiviteter för att få dem att kanske hitta nya intressen.

 • Vi erbjuder sjuk, hälso- och tandvård, eftervård, utvärdering och uppföljning samt tillsyn genom socialstyrelsen.

 • Vi har tillstånd utfärdat av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg).

 • Målgrupp

  Vi tar emot tjejer och killar i åldrarna 12-18 år, antingen genom placeringar enligt SOL (frivillig placering) eller LVU (Lagen om vård av unga). Kontakta oss för mer information.