Behandlingsmetod

Kontakt

Verksamhetschef

Joakim Rotmark
0501-14861

Behandlingsansvarig

Tony Hjalmarsson
0501-148 63

Föreståndare

Camilla Johansson
0501-14860

Metoder

Muggebo utgår och arbetar utifrån ett miljöterapeutiskt synsätt. Med individen i centrum upprättas en individuell genomförandeplan i samråd med uppdragsgivare, föräldrar och den unge själv.
Behandlingen är relations- motivations- och dialogbaserad. Bemötande och förhållningssätt i vardagen utgår från ett KBT-terapeutiskt perspektiv.
Efter behov och önskemål erbjuds ungdomarna KBT-terapi och RePulse forskning med instruktör.

Bygga relationer

En av grundpelarna i behandlingen är relationsbyggandet. Vårt arbetssätt är dialogbaserat. Det innebär att vi håller regelbundna individuella samtal för att se till att alla behov tillgodoses och att utvecklingen går i rätt riktning. Vi jobbar också lösningsfokuserat vilket innebär att vi under behandlingen tränar ungdomarna i att se möjliga lösningar istället för att fastna vid problemen.

Trygg miljö

Unga människor behöver få leva och växa under trygga former i en stabil miljö där det alltid finns tillgång till vuxna. Det är viktigt att bygga upp tillit till andra människor och vuxenvärlden, och känna gemenskap för att senare kunna känna trygghet. Genom eget ansvar och respekt för medmänniskor arbetar vi för att skapa fungerande relationer med föräldrar och andra viktiga personer i ungdomarnas liv. Detta ger dem en trygg och stabil grund att stå på för resten av livet.

Kontaktpersoner

Varje ungdom tilldelas två kontaktpersoner som tillsammans med behandlingsansvarig för regelbundna och individuella samtal med sin ungdom. Dessutom har kontaktpersonen ansvar för allt från klädinköp och kontakt med anhöriga till journalskrivning, skattningar, övrig dokumentation och kontakt med myndigheter.