Tillstånd

Kontakt

Behandlingsansvarig

Joakim Rotmark
0501-148 61

Föreståndare

Jonny Strand
0501-14862

Utvärdering och uppföljning

Vi har kontinuerlig utvärdering och uppföljning under behandlingstiden. Även efter avslutad behandlingstid följer vi upp eftersom det är viktigt att allt fungerar även efter en flytt från oss. Våra personalmöten är schemalagda var tredje vecka med extern handledare varannan gång.

Tillsynsmyndighet

Socialstyrelsen, Region sydväst
Inspektör
Ann Tåhlin Tel. 0752-47 41 63
ann.tahlin@socialstyrelsen.se

Referenser

Hans-Gunnar Storm, Leg Psykolog 0708-70 59 05 www.hgstorm.se
Götene: Socialsekreterare Therese Ericsson 0511-38 61 15

Ungdomshemmet Muggebo drivs i form av ett aktiebolag med två delägare och har tillstånd av IVO att driva hem för vård eller boende (HVB), stödboende och öppenvård.