Tillstånd

Kontakt

 

Verksamhetschef

Joakim Rotmark
0501-14861

Behandlingsansvarig

Tony Hjalmarsson
0501-148 63

Föreståndare

Camilla Johansson
0501-14860

Utvärdering och uppföljning

Vi har kontinuerlig utvärdering och uppföljning under behandlingstiden. Även efter avslutad behandlingstid följer vi upp eftersom det är viktigt att allt fungerar även efter en flytt från oss. Våra personalmöten är schemalagda var tredje vecka med extern handledare varannan gång.

Tillsynsmyndighet

IVO, inspektionen för vård och omsorg
Telefon: 010-788 50 00

Referenser

Hans-Gunnar Storm, Leg Psykolog 0708-70 59 05 www.hgstorm.se
Götene: Socialsekreterare Therese Ericsson 0511-38 61 15

Ungdomshemmet Muggebo drivs i form av ett aktiebolag och har tillstånd av IVO att driva hem för vård eller boende (HVB), stödboende och öppenvård.