Vård

Kontakt

 

Verksamhetschef

Joakim Rotmark
0501-14861

Behandlingsansvarig

Tony Hjalmarsson
0501-148 63

Föreståndare

Camilla Johansson
0501-14860

Att förebygga sjukdomar och lära unga människor att ta hand om sina kroppar är oerhört viktigt för oss. Därför satsar vi mycket på friskvård med fokus på motion och kost.

Sjuk-, hälso- och tandvård

Vi har ett bra samarbete med kommunens vårdcentraler och folktandvården. Vi har även goda kontakter med barn- och ungdomspsykiatriska kliniken på Kärnsjukhuset i Skövde.

Eftervård

När ungdomarna flyttar hem igen eller till egen lägenhet finns det ofta behov av uppföljande insatser. Här har vi möjlighet att skräddarsy en individuell utslussning och eftervård. Dessa insatser brukar vi reglera via eftervårdavtal.

Öppenvård

Finns 10 platser. Kontakta oss för mer information och placeringsförfrågningar.

Stödboende

I dagsläget finns 3 platser men kan utökas vid behov. Kontakta oss för mer information och placeringsförfrågningar.