Vård

Kontakt

Behandlingsansvarig

Joakim Rotmark
0501-148 61

Föreståndare

Jonny Strand
0501-14862

Att förebygga sjukdomar och lära unga människor att ta hand om sina kroppar är oerhört viktigt för oss. Därför satsar vi mycket på friskvård med fokus på motion och kost.

Sjuk-, hälso- och tandvård

Vi har ett bra samarbete med kommunens vårdcentraler och folktandvården. Vi har även goda kontakter med barn- och ungdomspsykiatriska kliniken på Kärnsjukhuset i Skövde.

Eftervård

När ungdomarna flyttar hem igen eller till egen lägenhet finns det ofta behov av uppföljande insatser. Här har vi möjlighet att skräddarsy en individuell utslussning och eftervård. Dessa insatser brukar vi reglera via eftervårdavtal.

Öppenvård

Under uppbyggnad. Finns 10 platser. Kontakta oss för mer information och placeringsförfrågningar.

Stödboende

Under uppbyggnad. I dagsläget 1 plats men kan utökas vid behov. Kontakta oss för mer information och placeringsförfrågningar.