Muggebo HVB

Ungdomshemmet Muggebo är ett litet HVB där vi hjälper unga tjejer och killar med psykosociala problem som yttrar sig i självskadebeteende, utåtagerande, begynnande missbruk, avvikande normer och värderingar samt relationsstörningar tillbaka till en fungerande vardag.

Vi motiverar ungdomarna att våga testa nya aktiviteter för att få dem att kanske hitta nya intressen.

Vår behandlingsmetod går ut på att bygga relationer, skapa en trygg miljö och ha individen i centrum.

Vi har ett nära samarbete med skolan och använder oss av ordinarie skolenheter som finns i kommunen.

Vi motiverar ungdomarna att våga testa nya aktiviteter för att få dem att kanske hitta nya intressen.

Vi motiverar ungdomarna att våga testa nya aktiviteter för att få dem att kanske hitta nya intressen.

Vi har tillstånd utfärdat av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg).