Skola

Kontakt

Behandlingsansvarig

Joakim Rotmark
0501-148 61

Föreståndare

Jonny Strand
0501-14862

Skola

Skolgången är en väldigt betydelsefull del av ungdomarnas vardag, inte bara för att de ska få en utbildning men även för att det utvecklar deras sociala umgänge. Vi har ett nära samarbete med skolan och använder oss av ordinarie skolenheter som finns i kommunen i så stor utsträckning som möjligt. Skulle det inte fungera i vanlig skola så har vi individuella lösningar som skräddarsys, till exempel kan teori varvas med praktik.