Skola

Kontakt

Verksamhetschef

Joakim Rotmark
0501-14861

Behandlingsansvarig

Tony Hjalmarsson
0501-148 63

Föreståndare

Camilla Johansson
0501-14860

Skola

Skolgången är en väldigt betydelsefull del av ungdomarnas vardag, inte bara för att de ska få en utbildning men även för att det utvecklar deras sociala umgänge. Vi har ett nära samarbete med skolan och använder oss av ordinarie skolenheter som finns i kommunen i så stor utsträckning som möjligt. Skulle det inte fungera i vanlig skola så har vi individuella lösningar som skräddarsys, till exempel kan teori varvas med praktik.