Personal

Minst två personer arbetar samtidigt under dag, kvällar och helger. Man och kvinna jobbar alltid tillsammans för att de kompletterar varandra, ger trygghet och skapar dynamik.

Utbildning

Bland personalen finns Lärare, socialpedagog, socialpsykolog, behandlingspedagog, kbt-terapeut, Sjuksköterska och undersköterska.

Delar av personalen har även RePULSE , KBT, MI, ADAD, Prolonged Exposure Therapy for PTSD, Journal Digital och BBIC utbildning.

Vi erbjuder personalen fortlöpande utbildning och hela vår personal har mångårig erfarenhet av arbete på behandlingshem. En del så långt tillbaka som 1987.

Kontakt

Verksamhetschef
Joakim Rotmark
0501-14861

Behandlingsansvarig
Tony Hjalmarsson
0501-148 63

Föreståndare
Camilla Johansson
0501-14860