• Behandlingshemmet i sjöstaden Mariestad

  • Placeringar

  •  

    Vem är välkommen?

    Vi tar emot tjejer och killar i åldrarna 12-18 år, antingen genom placeringar enligt SOL (frivillig placering) eller LVU (Lagen om vård av unga). Vi inriktar oss på ungdomar med relationsproblem, skolproblematik,  psykosociala problem, Aspergers syndrom, högfungerande autism, och ADHD/ADD.

    Behandlingstider

    För att ungdomarna så snart som möjligt ska kunna återgå till sitt vanliga liv vill vi hålla behandlingstiderna så korta som möjligt. Vi försöker också att så snart som möjligt erbjuda platser i träningslägenhet eller eget boende med tillsyn av kontaktperson eller eget boende med tillsyn av personal från ungdomshemmet.